Ódor Klára

11287584_392354900967146_128440996_o (2)Ódor Klára vagyok, 2004-től vagyok a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Az alapdiplomámat 1991-ben kaptam a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-történelem szakos középiskolai tanár végzettséggel. Emellett minőségfejlesztés tanári szakkal, közoktatási vezető, tanügyigazgatási szakértő, továbbá drámapedagógia területén szakvizsgával rendelkezem. Jogász végzettségem 2010-ben szereztem SZTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Első munkahelyem a makói József Attila Gimnáziumban volt, ahol – amellett, hogy valamennyi szaktárgyam tanítottam – tehetséggondozó tevékenységet végeztem: országos szónoklatmondó versenyt nyert tanítványom, szaktárgyi versenyekre, sikeres felvételikre készítettem fel diákjaimat.

Később volt alkalmam valamennyi iskolafokozatban kipróbálni magam, anyanyelvet, magyart, történelmet tanítottam, és felnőttoktatásban is dolgoztam.

Az Országos szakértői névjegyzékben 2010 óta szerepelek, érettségi és vizsgaelnök is vagyok, valamint szaktanácsadó. 2015 óta pedig óraadó tanárként veszek részt a SZTE JGYTK mentortanárképzésében, alkotmányos és közigazgatási ismereteket tanítok.

A művészetek iránti érdeklődésem gyermekkoromig nyúlik vissza. Az éneklés, versmondás, színjátszás végigkísérte az eddigi életem. Az irodalom mellett érdekel a képzőművészet, rajzszakkörös voltam és egyetemen művészettörténetet is tanultam Hajnóczi Gábornál.

A színház- és a filmművészet központi helyet foglal el életemben. Pedagógusként jelenleg az a célom, hogy „látó és értő”, önmagukkal és másokkal szemben is igényes gyermekeket neveljek drámafoglalkozásaimon. A színházi nevelés szívügyem. Hiszem, hogy a dráma nem egyszerűen egy különálló tantárgy, hanem olyan módszer, amelyet a mindennapok tanítási gyakorlatába kellene emelni, mert általa megtapasztalható a való minden szegmense, s kitárul a lét teljessége.

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjeként a fenntartó SZÍNKÉP Alapítvánnyal szorosan együttműködve irányítom és szervezem az iskola mindennapjait. Működő telephelyeinken magas szintű művészeti tevékenységet folytatnak tanulóink, sokat teszünk a magyar kultúra és hagyományok ápolása érdekében. A múlt értékeinek tisztelete mellett a folyamatos innovációi és a fenntartható fejlődés napi gyakorlatunk része. Nevelési gyakorlatunkra az esélyegyenlőség megteremtése és az inkluzív szemlélet egyaránt jellemző. Büszke vagyok arra, hogy kollégáim személyes művészi tevékenysége minta lehet tanítványaink számára is.