Kincsesné Deim Tünde

Kincsesné Deim Tünde vagyok, 2006 szeptemberétől dolgozom a Harmónia Művészeti Iskola siófoki telephelyén kialakított társastánc tagozat táncpedagógusaként.

Táncos pályámat Szeghalmon 6 évesen kezdtem, és 18 évet táncoltam a Sárréti Társastáncklubban Sziliné Csáki Emília kezei alatt.

1999-ben óvópedagógusi diplomát szereztem a szarvasi, akkor még Brunszvik Teréz Óvóképző Intézményben. Táncpedagógusként 2005-ben végeztem a Magyar Táncművészeti Főiskola Modern társastánc szakán.

2012-ben a Magyar Látványtánc Sportszövetség a Látványtáncért díjjal jutalmazott.

Célom a  fiatalok  mozgáskultúrájának  kialakítása, a tánc  iránt vonzalmat  érzőknek lehetőség  biztosítása  a  szabadidő kulturált eltöltésére, valamint megismertetni   és  megszerettetni a gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel a  táncot,  annak  örömét.

Vallom, hogy a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van.
A nevelő vezető, irányító,  kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában a növendék aktivitásának kibontakozásában, tevékenységünk megszervezésében, személyiségük fejlesztésében.
Munkám során az alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszem, melynek jellemzői egyfelől az igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tarása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság.

A alkotó és pedagógiai munkám eredményességét jól mutatja, hogy csapataim több területi, országos, nemzetközi, ezek között Európa és Világbajnoki helyezéssel is büszkélkedhetnek.