Hermán Istvánné

Mottóm: „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud”. (Móricz Zsigmond)

2004 óta dolgozom a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola csesztregi telephelyén, a képzőművészeti tanszakot vezetem. Földrajz-rajz szakos pedagógus vagyok. Jelen tanévben már három kézműves csoportom indult az iskolában. Legnagyobb öröm számomra tanítványaim lelkesedése, szeretete és elkötelezettsége az alkotóművészetek iránt. Célom, hogy a közös felfedező munka során minél több élményszerű tapasztalattal és képzetekkel legyenek gazdagabbak. A művészeti nevelés kiemelt része nálunk a hagyományok ápolása, a múlt értékeinek feltárása és megismerése. Szeretném, ha tanítványaim nagy-nagy szeretettel kötődnének szülőföldjükhöz és lakóhelyükhöz. Minden évben részt veszünk a falu rendezvényein, munkáikat rendszeresen kiállítjuk a művelődési házban.

Meggyőződésem, hogy a felfedező-alkotó munka során fejlődik leginkább nyitottságuk, igényességük, ízlésük, esztétikai érzékenységük, és egész személyiségük. Tanítványaim munkái minden évben pályázatokon is szerepelnek. Legnagyobb öröm volt számomra, amikor Vass Gábor munkáját országos versenyen díjazták, és Mihályka Valéria festményeit a megyei versenyeken. Falunkban az én rajzaimmal és kézi szövésű szőnyegeimmel együtt a tanszakunk legjobb munkáit is kiállítottuk.