TÁMOP

HARMÓNIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

OM 101 752

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0070

 

A művészeti képzés megújulása a Hevesi Járásban az alkotóerők fejlesztésével

Összefoglaló

 

Projektünk elsődleges célja, hogy olyan programokat valósíthassunk meg művészeti iskolánk tanulói számára, melyek a környezeti nevelést, a környezettudatos magatartás fejlesztését, a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal kapcsolatos oktatást, valamint az egészséges életmódra és helyes táplálkozásra való ösztönzést szolgálják.

Projektünk hosszú távú céljaként a gyermekek tudatos szemléletformálását fogalmazhatjuk meg: az egészséges életmóddal kapcsolatos minták elsajátításával felnőtté válva lehetőségük nyílik egy kiegyensúlyozottabb, minden tekintetben egészségesebb életvitel folytatására. Ehhez nagymértékben hozzájárul a projektünkben megszervezni kívánt egészségnap.

Közvetlen céljaink közé tartozik a magasabb színvonalú oktatás érdekében pedagógusaink szakmai fejlődésének elősegítése, tudásuk fejlesztése környezeti nevelés, környezettudatos magatartás és egészséges életmódra nevelés témákban. Közvetlen célként jelenik meg továbbá, hogy ösztönözzük tanulóinkat az önkifejezés mozgásban történő realizálásában, az önfeledt játék megvalósításában és a játék örömének megélésében. Célunk, hogy tanulóink az önfeledt, de későbbiekben mind inkább tudatossá váló mozgás segítségével felfedezzék testük teljesítőképességét, a játékok során tanuljanak meg figyelni mások nonverbális kommunikációjára és elsajátítsák, fejlesszék együttműködési képességüket

Projektünk további céljai közé tartozik, hogy szervezeti szinten a fenti ismeretek továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére törekedjünk, illetve hogy segítsünk más közoktatási intézmények – telephelyeink, partneriskoláink – szakmai tevékenységét. Célunk, hogy tagintézményeinkben alakuljon ki a fenti tevékenységek működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer, szakmai elismertségünket, piacképességünket növeljük, innovációs képességünket fenntartsuk, valamint, hogy közreműködjünk a befogadó intézmények számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. Jó gyakorlataink továbbadásával, elterjesztésével más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét is segíteni kívánjuk.

Célunk a projekttel a művészeti nevelés-oktatás esélyegyenlőség-teremtő szerepkörének fenntartása, valamint más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes oktatás megvalósítása.

A kollégáinknak az IKT eszközök alkalmazását segítő továbbképzést tervezünk, melyeknek témája nem szaktárgyi, hanem modern, megújuló iskolával kapcsolatos digitális tudás. Szakmai fejlődés, képzés terén elsősorban a hatékony digitális kommunikáció fejlesztése a legfontosabb, mely elsősorban a célként megjelölt területekhez kapcsolódik, a környezeti neveléshez és az egészségneveléshez. A projekt keretén belül biztosítani kívánjuk a korszerű technikai eszközök innovatív használatát, melyet a tartalom szolgálatába állítunk.