Rólunk

logo-color

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola bemutatása

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola a Színkép Alapítvány által fenntartott köznevelési intézmény. Alapítója Ódor József. A művészeti iskola 1996-ban jött létre, az alapítvány 2004-től működteti. Korábbi székhelye Balatonberény volt, ahol közoktatási megállapodás keretein belül közös igazgatású többcélú intézményként működött: óvoda, általános iskola, majd 2009-től egységes óvoda-bölcsődeként is, 2010-ig. 2007-ig zenét is tanítottunk. 2010-ben a közoktatási megállapodás megszűnése után a székhelye, immáron csak művészeti iskolaként, a Heves megyei Kisköre lett.

A nevelőtestületünk 70 % nő, a pedagógusok átlag életkora: 55 év. A szakos ellátottságunk teljes.

A művészeti iskola jelenleg három megyében 16 feladat-ellátási helyen – Zala, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok – végez nevelő-oktató tevékenységet, tanulóink zöme alapfokú, kisebb része továbbképző évfolyamokon tanul táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint színjáték tanszakokon. A tanulók jellemzően kistelepüléseken élnek, a szociális hátterük rendkívül vegyes. Célunk, hogy a művészeti tevékenységek révén személyiségfejlesztésükhöz hozzájárulhassunk. Minden évben vannak olyan végzős tanulóink, akik művészeti jellegű közép- vagy felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, Képző- és Iparművészeti Egyetemen valamint Színművészeti Egyetemen végzett egykori tanulókkal is büszkélkedhetünk.

Pedagógusaink elkötelezettek az iskola iránt, hisznek a művészeti munka fontosságában és erejében. Másoddiplomával több kolléga is rendelkezik. Foglalkoztatási sajátossága az intézményünknek, hogy 12 főállású pedagógusunk van, a többiek részmunkaidőben dolgoznak az intézményben.

Pedagógiai programunk a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az esélyegyenlőség megteremtése és biztosítása kiemelt jelentőségű számunkra. A helyi tanterv készítésénél a hagyományőrzés és a helyi sajátosságok megőrzésére fókuszáltunk.

Az iskola önállóan gazdálkodó, azonban a finanszírozási feltételek évről évre nehezebbek. Tárgyi feltételeink a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Folyamatosan korszerűsítjük eszközállományunkat, elsősorban pályázati források útján. Az intézmény rendezett külső és belső kapcsolatokkal rendelkezik, a partnereink véleménye elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy munkánkat megfelelően, minőségi módon végezhessük.